Asiakaskokemuksia

Paths to Math Ltd

Pohtimamme strategia saatiin tehokkaasti terävoitettyä ja kuvattua Yrityskehittämön Kehityskartan avulla.

–Maarit Rossi, Paths to Math Ltd

Salon seudun aikuisopisto

Yrityskehittämön Pro-palvelu on laajentanut ja syventänyt sekä yksityisiä että julkishallinnon asiakkuuksia. Olemme tarjonneet Kehityskarttaa asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen työvälineeksi. Kehityskartassa oleellista on ollut tunnistaa keskustelun kautta asiakkaan toiminnan nykytilaa ja kehittämispisteitä. Tämä on auttanut asiakasta kirkastamaan omia tavoitteita sekä kehittämään omaa toimintaa hyödyntäen tarjoamiamme osaamisen kehittämisen palveluita.

–Susanna Löf, asiakkuusjohtaja, Salon seudun aikuisopisto

HRS Advisors Oy

Käytämme Pro -palvelua rekrytoinneissamme saadaksemme paremmin selville yrityksen nykytilan ja tavoitteet. Kun rekrytointi pohjautuu yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin sekä johtoryhmän ja/tai hallituksen yhteiseen näkemykseen on haettavan ihmisen profiili paljon helpommin tunnistettavissa.

–Toni Koskinen, HRS Advisors Oy

Tilitoimisto Tili-Saarimaa Oy

Yrityskehittämö Pro-palvelun Kehityskartta auttaa asiakasta selkeyttämään omia tavoitteita ja niiden saavuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Asiakkaan liiketoiminnan kannalta parhaaseen tulokseen päästään toimivalla yhteistyöllä; Kokenut yritysneuvoja – yrittäjän personal trainer – sparraa yrittäjää tavoitteiden asettamiseen, päätöksentekoon sekä toimintaan. Yhteisen keskustelun pohjalta rakentuva Kehityskartta toimii yrittäjälle tärkeänä toiminnan tukena. Positiivisen asiakaspalautteen perusteella on selvää, että Kehityskartta on juuri sitä mitä asiakkaat ovat arjen työvälineeksi kaivanneet.

-Satu Saarimaa, yrittäjän personal trainer, Tilitoimisto Tili-Saarimaa Oy

Innomieli Oy

Yrityskehittämön Kehityskartta muodosti todella hyvän ja hyödyllisen kokonaiskuvan firman tämän hetken tilanteesta ja tarpeista.

–Torfinn Slåen, Innomieli Oy

Solenoidi Oy

Toiminnan suunnitteluun ja strategisiin valintoihin liittyvät pohdinnat koetaan yrityksissä monesti haastavina. Kehittämiskonsulttina olen käyttänyt kymmenissä yrityksissä Yrityskehittämön Pro-palvelua välineenä, jolla voidaan systemaattisesti ja selkeästi rakentaa kuva yrityksen liiketoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Yksinkertaisuudessaan monipuolinen ja käytännönläheinen väline.

–Mika Eskola, Solenoidi Oy