Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aggregat Yrityskehittämö Oy
Spektri Business Park
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo
Y-tunnus: 2610024-5
info [at] yrityskehittamo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Tammivuori

3. Rekisterin nimi

Aggregat Yrityskehittämö Oy:n palveluiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tiedot ovat yhdessä järjestelmässä, jonka tehtävä on toimia yrityksen rekisterinä.

Käyttäjäkohtainen aineisto, taustatiedot ja yhteystiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin. Aineistosta kerätään anonyymiä tilastotietoa, joka analysoidaan ja kootaan kehityskatsaukseksi ajankohtaisista kehitystarpeista. Käyttäjien (henkilö ja yritys) taustatiedot tarvitaan aineiston luokittelua varten esim. liikevaihdon tai toimialan mukaisesti. Julkaistavat katsaukset antavat yrityksille ja eri kehittämispalvelujen tarjoajille hyödyllistä tietoa yritysten tilanteesta ja tarpeista.

Lisäksi käyttäjän tietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; asiakasviestintä ja markkinointi; sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten henkilön nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, henkilön asema yrityksessä; rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot; sekä muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan muun muassa: käyttäjältä itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla; rekisterinpitäjän oman toiminnan välityksellä; evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla; sekä VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjäkohtainen aineisto, taustatiedot ja yhteystiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin. Vastauksista kerätään anonyymiä tilastotietoa, joka saatetaan analysoida, koota ja julkistaa säännöllisin väliajoin kehityskatsaukseksi yritysten ajankohtaisista kehitystarpeista.

Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Viimeksi päivitetty: 30.7.2015.