Löydä yhteinen näkemys ja aseta tavoite. Saavuta tuloksia.

Kaikki yritykset ja organisaatiot haluavat tehdä asioita paremmin ja fiksummin. Yrityskehittämö on ainutlaatuinen digitaalinen työympäristö liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Kehityskohteita voivat olla esimerkiksi:

  • Kannattavuuden parantaminen
  • Myynnin tehostaminen
  • Asiakastyytyväisyyden parantaminen
  • Uuden tuotteen tai palvelun luominen
  • Henkilöstön liiketoimintaymmärryksen parantaminen
  • Valmistautuminen myyntiin

Kehittämisen kolme koetinkiveä

Kokemuksemme mukaan kehittämisen kolme suurinta haastetta yrityksissä ovat:

1. Liikkeellelähtö on vaikeaa – tarttis tehdä jotain… mutta mitä?

Liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiasta on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Myös netistä löytyy lukematon määrä aiheeseen liittyvää materiaalia. Tiedon hajanaisuuden vuoksi aiheeseen on hankalaa päästä käsiksi.

Perinteisesti liiketoiminnan kehittäminen on mielletty asiantuntijavetoiseksi toiminnaksi, joka on ollut lähinnä suurempien yritysten käytettävissä.

Liiketoiminnan kehittämistä voi jokainen yritys tehdä systemaattisesti Yrityskehittämö-palvelun avulla, jolloin kehitystyö on omissa käsissä ja samalla henkilökuntaa voidaan paremmin sitouttaa työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Yritykselle Yrityskehittämö on konkreettinen ja käytännönläheinen työkalu liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Palvelun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen ja ymmärrettävään kokonaisuuteen.

2. Kehittämisen kohteiden priorisointi

Kun kysytään, mitä liiketoiminnan osa-alueita yrityksessä halutaan kehittää, saadaan yleensä vastaukseksi pitkä lista kehityskohteita. Kuitenkaan kaikkia osa-alueita ei voi eikä edes kannata lähteä kehittämään yhtäaikaisesti, sillä toiminnasta tulee tehotonta ja epäjohdonmukaista. Kehittäminen on myös resurssikysymys. Mikäli resursseja on vain muutaman asian kehittämiseen, on valittava tällä hetkellä kaikkein vaikuttavimmat asiat.

Yrityskehittämö ohjaa priorisoimaan ja valitsemaan tärkeimmät kehityskohteet. Palvelu auttaa myös asioiden syy-seuraussuhteiden tunnistamisessa ja ohjaa käyttäjää löytämään kehittämisen kriittisen polun.

3. Viestintä ja henkilökunnan sitouttaminen

Yhteinen tahtotila ja näkymä tulevaisuuteen on tärkeä - ne antavat motivaation suunnitteluun ja tekemiseen. Monet yrityksen kehittämishankkeet epäonnistuvat, mikäli henkilökunnalla ei ole riittävästi tietoa yrityksen suunnasta, tavoitteista ja kehittämisen painopisteistä. Henkilöstöllä on keskeinen rooli yrityksen kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa, joten työntekijöiden osallistuminen myös kehittämisen suunnitteluun on ensiarvoisen tärkeää yrityksen menestykselle.

Yrityskehittämö-verkkopalvelun avulla myös viestit selkeästi yrityksen suunnasta. Henkilökunnan motivaatio ja sitoutuminen lisääntyvät, kun kaikki yrityksessä tietävät mitä heiltä odotetaan. Yrityskehittämö nostaa hiljaista tietoa näkyväksi ja tehostaa samalla viestintää yrityksen sisällä.

Tee kehittämisestä jatkuva prosessi

Sana liiketoiminta kuvaa hyvin sitä, mistä siinä on kyse. Toimintaa, joka on jatkuvassa liikkeessä. Myös toimintaympäristö, maailma ympärillämme, asiakkaiden tarpeet ja odotukset, muuttuvat jatkuvasti. Jotta liiketoiminta pysyisi mielekkäänä ja tuottavana, on sen jatkuva kehittäminen elintärkeää. Ota Yrityskehittämö osaksi arkea, niin kehittämisestä tulee teille toimintatapa, joka pitää yrityksenne kehityksessä mukana.

Palautteesi on meille tärkeää

Yrityskehittämön palveluita kehitetään jatkuvasti. Tavoitteenamme on luoda uudenlaista toimintakulttuuria, jossa liiketoiminnan kehittäminen on osa yritysten jokapäiväistä tekemistä. Kuuntelemme tarkasti palautetta palvelustamme ja otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia käyttäjiltä. Voit jättää meille viestin tästä.

Yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö

Olemme täällä

Löydät meidät

  • Aggregat Yrityskehittämö Oy
  • Spektri Business Park
  • Metsänneidonkuja 10
  • 02130 Espoo

Sosiaalinen media

Laskutus


Uutiskirje